U bevindt zich hier: /blog

Zoeken

Vul in het onderstaande veld een trefwoord in waar u op wilt zoeken:    
Klik hier om je te registeren voor blog posts
Blog afbeelding

De invloed van je taalvoorkeur

08-06-2018

Hoe meer je weet wat je ‘taal’ voorkeur is en ook weet waar dus je allergie zit, des te beter je weet hoe je zal reageren op de ander. Hierdoor ben je ook in staat om sneller bij te sturen en een effectief gesprek te hebben. Het ondersteunt de verstandhouding en dat is niet alleen voor betrokkenen belangrijk, maar ook voor de sfeer in ...

Lees meer
Blog afbeelding

Toveren is makkelijker dan veranderen

17-05-2018

Een organisatie moet snel kunnen anticiperen om te overleven. In deze hectische tijd waarin sociale, ecologische en technologische ontwikkelingen elkaar in een rap tempo opvolgen, hebben organisaties behoefte aan personeel dat meedenkt en meewerkt aan nieuwe initiatieven...

Lees meer
Blog afbeelding

Leiderschapsontwikkeling

16-04-2018

In 2015 schreef Deloitte al dat leiderschap zich niet of nauwelijks had ontwikkeld. Terwijl dit wel hoog op de focus lijst staat bij management teams. Als we het onlangs verschenen Gallup onderzoeksrapport van 2017 hiernaast leggen, zien we dat leiderschap zich nog steeds niet goed heeft doorontwikkeld. Wat zijn de oorzaken...

Lees meer
Blog afbeelding

Zelfsturing, een succes of een probleem

13-03-2018

In Nederland kennen we het succesverhaal van Jos Blok door de teams in zijn organisatie (Buurtzorg) hun eigen werk te laten regelen. Ook uit Amerika zijn een aantal positieve ervaringen te noemen. Verschillende branches, met andere woorden; zelfsturing zou dus overal kunnen werken...

Lees meer
Blog afbeelding

Optimaliseren van betrokkenheid en talent

15-02-2018

Alleen op basis van prestaties weet je niet hoe betrokken een medewerker of teamlid is. Betrokkenheid verhoogt de prestaties, maar de beste medewerkers presteren mogelijk goed, zelfs als ze zich ellendig voelen. Managers maken een fatale fout als zij veronderstellen dat hun toppresteerders veilig met rust gelaten kunnen worden...

Lees meer
Blog afbeelding

Coaching naar betrokkenheid

12-01-2018

Bedrijven zijn vaak niet selectief genoeg met het benoemen van hun managers. Onderzoek heeft vastgesteld dat slechts 10% van de mensen aanleg heeft om een begaafd manager te worden. Bedrijven kiezen slechts in 18% voor kandidaten met het juiste talent. Terwijl de manager voor 80% van invloed is op de betrokkenheid van zijn medewerkers...

Lees meer
Blog afbeelding

De relatie tussen governancecodes en waarden

19-12-2017

De Governancecode Zorg 2017 bevat zeven principes en is een dynamisch document, waarin gedrag en cultuur nu meer centraal staan. Alle bestuurders en toezichthouders in iedere sector van de zorg hebben met de nieuwe code te maken, zowel binnen de eigen organisatie als in relatie tot stakeholders van buiten de eigen instelling.

Lees meer
Blog afbeelding

Medewerkerbetrokkenheid optimaliseren

16-11-2017

Bedrijven met een hogere betrokkenheid creëren meer banen en mensen die dit ervaren, geven zich een hoger cijfer voor hun eigen gelukbeleving. Betrokken medewerkers voelen zich emotioneel betrokken, zijn trots en voelen zich verantwoordelijk voor hun werk, hun collega’s en de organisatie.

Lees meer
Blog afbeelding

Burn-out en coaching

19-10-2017

Zes leidinggevenden recent in een coachingstraject, waarvan 5 in de gevarenzone. Dat betekent een onbalans, mogelijk stress. Of er in deze organisaties een toename is van stress of burn-out is bij ons niet bekend. Wel wordt eerder coaching geadviseerd, een positieve ontwikkeling na de zware crisis jaren...

Lees meer
Blog afbeelding

De impact van uw bedrijfscultuur

11-09-2017

Bedrijfscultuur wordt omschreven als het patroon van waarden, normen, doelen, symbolen en verwachtingen die voor het functioneren van de organisatie van belang zijn. Waar krijg jij mee te maken bij veranderingen.

Lees meer
Blog afbeelding

Samen & Werken of samenwerken

08-08-2017

Samenwerken is vanzelfsprekend -- Het gaat vanzelf

Waar hebben we het over? Over samenwerken. Als coach / adviseur weet je dat dit niet vanzelf gaat, samenwerken kost moeite, is een competentie op zich. En zeker met mensen die je vaak niet zelf uitgekozen hebt. Dus nee, niet iedereen ...

Lees meer
Blog afbeelding

Missie en identiteit

14-06-2017

Wat is het bestaansrecht van je organisatie

Weten de medewerkers dit ook

Maar je weet als adviseur dat, als je er als manager of werknemer geen antwoord op kan geven, dit grote problemen voor het bedrijf kan veroorzaken.

Lees meer
Blog afbeelding

Eigenaarschap

08-05-17

Wat betekent eigenaarschap. En hoe weet je of jouw medewerkers het hebben? Eigenaarschap heeft te maken met het nemen van verantwoordelijkheid, afspraken nakomen en bijdragen aan de organisatie. Waar het eerst vooral belangrijk was dat werknemers tevreden waren, willen we nu vooral gemotiveerde mensen...

Lees meer
Blog afbeelding

Organisatie- en familiewaarden

03-04-2017

Uit onze blogs blijkt veelal het grote belang van waarden binnen organisaties. Waarden vormen binnen familiebedrijven een ankerpunt, zowel voor de eigen familie en onderneming als voor de omgeving. Iedereen weet waar het bedrijf voor staat en wat ervan kan worden verwacht.

Lees meer
Blog afbeelding

Lean

08-03-2017

Lean en Agile zijn al enige tijd een hype. We zien zelfs organisaties die van de ene wijze van denken naar de ander springen. Tegelijkertijd horen we ook meer zorgen geventileerd worden over de duurzaamheid van deze beide vormen van werken.

Lees meer
Blog afbeelding

Agility - Wendbaarheid

08-02-2017

Wanneer gaat een organisatie zich nu agile inrichten? En is dat voor iedere organisatie noodzakelijk, en is iedere medewerker geschikt om agile te werken?

Daarover bestaan ook verschillende meningen. Hoe kijk jij hier tegenaan als adviseur / coach?

Lees meer
Blog afbeelding

Gewone medewerkers, buitengewone resultaten

10-01-2017

Succes, “niet door het winnen van de oorlog om talent, maar door volledig gebruik te maken van het talent en het ontsluiten van de motivatie van de mensen die al in de organisatie werkzaam zijn”

Lees meer
Blog afbeelding

Het ontwikkelen van de sterke punten

12-12-2016

Moeten bedrijven zich voornamelijk richten op de sterke punten van hun werknemers of hen ondersteunen bij het verbeteren van hun zwakke punten? Deze vraag is op dit moment vooral belangrijk vanwege de lage organisatie betrokkenheid en de hogere verwachtingen van werknemers over ‘wat een goede baan inhoudt’...

Lees meer
Blog afbeelding

Teams spelen een steeds grotere rol in bedrijven

11-11-2016

Teams zijn niet nieuw voor organisaties. Maar de wijze waarop teams worden ingezet, is aan het veranderen.
Volgens een recent artikel (The Economist) wordt een ander teamgerichte organisatiestructuur populairder, zowel binnen bedrijven als overheden. Dit speelt wereldwijd. Ook Deloitte stelt dat deze nieuwe organisatievorm ...

Lees meer
Blog afbeelding

Veranderen voor medewerkers

06-10-2016

Veranderprocessen worden meestal beschreven vanuit en voor het management. Ook medewerkers zijn gebaat inzicht te hebben in het verandergebied binnen organisaties. Deze blog gaat over het te laten ontwikkelen van medeverantwoordelijkheid van medewerkers voor de ingezette veranderingen binnen hun organisatie.

Lees meer
Blog afbeelding

Een ​​sterke organisatorische identiteit

22-08-2016

De meeste bedrijven willen groeien. Wat is daarvoor nodig. Waar loop je tegen aan. Is de basis hiervoor gerealiseerd. Ben ik, zijn mijn medewerkers veranderingsbereid? Belangrijke aspecten hierbij:

Cultuur is moeilijk te veranderen, maar zou autonome groei kunnen stimuleren. Elementen van organisatie identiteit...

Lees meer
Blog afbeelding

Social Business

11-07-2016

Meer en meer organisaties zetten langzamerhand de stap van social service en social marketing naar volledige integratie, ook wel “Social Business” genoemd. Wanneer social media centraal georganiseerd zijn (bv de marketingafdeling) en het topmanagement zelf geen gebruik maakt van social media ...

Lees meer
Blog afbeelding

Leiderschap en het nieuwe werken

01-06-2016

Er wordt gesproken over Nieuw Leiderschap. Over managementvaardigheden in een tijd van nieuwe organisaties. Je zou denken dat dit nieuwe vaardigheden vraagt. Mogelijk is de grootste uitdaging: loslaten en vertrouwen. De rol van managers verandert. Niet alleen het aantal managers neemt af. Op dit moment lijkt het bestaansrecht nu ...

Lees meer
Blog afbeelding

Medewerker betrokkenheids probleem begint bij de manager

19-05-2016

Betrokken werknemers zijn een groot pluspunt voor bedrijven. Onderzoek heeft aangetoond dat de direct leidinggevende van het team verantwoordelijk is voor een groot deel van de betrokkenheid van de werknemers. Dus de kwaliteit van het management en leiderschap is een essentieel element...

Lees meer
Blog afbeelding

Rendement of geluk

12-04-2016

Maatschappelijke waarde wordt in de komende jaren een heel belangrijke pilaar voor het creëren van de zakelijke waarde van bedrijven. Veel ondernemers en leiders voelen aan dat er in de huidige tijd nieuwe mechanismen nodig zijn om organisaties een stap verder te brengen. Slechts 13-32% van de medewerkers is ...

Lees meer
Blog afbeelding

Talent, competenties en waarden

11-03-2016

Talent is hot. Er wordt veel over geschreven. Talent management, strategisch talent beleid en vaak ook in relatie met competenties. Talent is meer aanleg hebben dan anderen voor iets, waardoor iemand op dat vlak sneller een hoger niveau kan bereiken. Ieder beschikt over bepaalde aangeboren talenten waarin hij/zij uitblinkt. De kunst is ...

Lees meer
Blog afbeelding

Leren uit de natuur

11-02-2016

Omdat de natuur zeer effectieve strategieën kent in het omgaan met veranderingen, bevat ze waardevolle lessen op het gebied van leiderschap en innovatie. De patronen en wetmatigheden in de natuur bieden een nieuw perspectief op het stellen van doelen, de wijze van communiceren en het organiseren van bedrijven. Dit stimuleert ...

Lees meer
Blog afbeelding

Missers bij zelfsturende teams

19-01-2016

Hype

Veel organisaties hebben de afgelopen decennia geëxperimenteerd met een of andere vorm van zelfsturende teams, waarin medewerkers de ruimte krijgen om hun werk zelf zo in te richten dat zij de gestelde resultaten bereiken. Zelfsturing sluit aan bij de trend om minder te leunen op controle

Lees meer
Blog afbeelding

Zelfsturende teams

16-12-2015

Dit artikel stond 23 september 2015 in De Telegraaf. De manager is op zijn retour. “Steeds minder mensen hebben een leidinggevende functie, want zelfsturende teams zijn in opkomst. Het aantal managers is vorig jaar van 531.000 naar 490.000 gedaald (8%)”. “Het personeel zelf meer verantwoordelijkheid geven ..."

Lees meer
Blog afbeelding

Zelfsturing binnen organisaties

10-11-2015

De wens

“Wij leggen de verantwoordelijkheid (het eigenaarschap) laag in de organisatie. Wij gaan uit van zelfsturing van onze medewerkers”. Zelfsturing speelt een belangrijke rol rondom bijvoorbeeld gezondheid, welzijn en samenwerken. Het draait om de vraag hoe mensen kunnen ...

Lees meer
Blog afbeelding

Hoe herken je de professional

07-10-2015

Hoe herken je de professional in jouw organisatie.

In oktober hebben we iets verteld over de professionele identiteit. Nu is een professional worden één ding, maar een professional blijven is een ander verhaal. Als je het hebt over professional zijn of een professionele identiteit, dan heb je het zeker over continue ontwikkeling. Belangrijke inzichten die richting en kracht aan deze ontwikkeling ...

Lees meer
Blog afbeelding

Professionele identiteit

15-09-2015

Verbeteren zonder druk, ons vorige blog, is geschreven naar aanleiding van een vraag van een manager, maar ook een professional, na zijn ValID terugrapportage. Voor ieder van ons kan verbeteren, ontwikkelen belangrijk zijn, maar het is een vast onderdeel van de professional. Wat is nu een professional? Daar is en wordt veel over geschreven. Een aantal karakteristieken zijn vakmanschap, autonomie ...

Lees meer
Blog afbeelding

Verbeteren zonder druk

10-08-2015

Reflecteren op wat is geweest en wat er nog komt doet iedereen. Voor elke professional is regelmatig evalueren dan ook essentieel te noemen.

Evalueren, terugkijken op je eigen functioneren, van het team,  zou een regelmatig terugkerend onderdeel in het werk moeten zijn. Als er een conflict is of een andere aanleiding om te reflecteren, ontstaat een ander doel.

Lees meer
Blog afbeelding

Bedrijfscultuur

06-07-2015

Bedrijfscultuur is de gemeenschappelijke verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door de medewerkers van de organisatie; de ‘sociale lijm’ die de leden aan elkaar en aan de organisatie bindt. De bedrijfscultuur kan zich uiten in allerlei vormen. Deze uitingen variëren van uiterlijkheden tot diepgevoelde waarden. Organisatiecultuur ontstaat doordat mensen binnen een organisatie optreden als cultuurdrager.

Lees meer
Blog afbeelding

Teamwerk

06-06-2015

In onze vorige blogs hebben we geschreven over het belang van het weten van de (authentieke) organisatiewaarden, dat veel bijdraagt aan het onderlinge vertrouwen van medewerkers, afdelingen, afnemers en leveranciers.

Het functioneren van leidinggevenden speelt hierin een grote rol. In deze blog gaan we kort in op het succesvol samenwerken in teams en tussen teams, zowel intern als extern.

Lees meer
Blog afbeelding

Proces optimalisatie in een organisatie

22-05-2015

Bij een organisatie met ongeveer 20 medewerkers liep de omzet al geruime tijd langzaam terug. De directeur wist de reden niet te herleiden.

Wij werden gevraagd om een persoonlijke waardenscan van de directeur uit te voeren

Lees meer
Blog afbeelding

Missie, Visie en Waarden

20-04-2015

De missie, visie en waarden kunnen zeer nuttig zijn bij het bepalen van wie we zijn, waarom wij bestaan, wat we willen zijn, en hoe we ons doel bereiken. Ze helpen medewerkers (ons) te richten op het ultieme doel waar de organisatie in de toekomst naartoe wil en met wat (product, dienst).

Lees meer
Blog afbeelding

Open het talent, creativiteit en energie van uw organisatie (deel 2)

10-03-2015

De organisatie

Naast deze ontwikkeling aan de menselijke kant hebben we ook te maken met de organisatiestructuur. We belichten de belangrijkste vormen die in het bedrijfsleven en maatschappelijke leven een rol spelen. Iedere vorm bracht en brengt grote maatschappelijke veranderingen in onze wijze van handelen, communiceren en managen.

Lees meer
Blog afbeelding

Open het talent, creativiteit en energie van uw organisatie (deel 1)

10-02-2015

De Mensch

Twee jaar geleden spraken we met een directeur van een grote verzekeringsgroep. In dit gesprek geeft ze aan dat zij de indruk heeft dat medewerkers hun ‘talent en creativiteit’ aan de kapstok hangen op het moment dat zij hun werkplek betreden.

Lees meer
Blog afbeelding

Carrièrewensen

09-01-2015

Uit onderzoek van Business Environment onder meer dan 700 Britse managers, blijkt dat managers vaak een verkeerd idee hebben over de carrièrewensen van hun medewerkers

Lees meer
Blog afbeelding

De drijfveren van medewerker betrokkenheid en waardenbewust werken

08-12-2014

Een van de consistente bevindingen over de verschillende onderzoeken naar werknemerbetrokkenheid, is dat leiders en managers een cruciale rol spelen in het creëren van de voorwaarden hiervoor. De rol van de directe manager of supervisor is bijzonder kritisch.

Lees meer
Blog afbeelding

Van het industrialisatie tijdperk naar een mensgericht tijdperk

09-11-2014

Tijdens het industriële tijdperk, keken we doorgaans niet verder dan de achterkamer van ons bedrijf om de waarde van ons aanbod voor de klant te bepalen en te beheren. Als we toen die deur openden, zouden we glimmende machines zien. Grondstof ging het ene uiteinde in en producten kwamen er uit aan de andere zijde. Op deze wijze konden we volumes, efficiëntie, productiviteit en nog veel meer eenvoudig meten.

Lees meer
Blog afbeelding

Heidi

09-10-2014

Heidi werkte al meer dan 20 jaar voor de overheid. Recent had ze een periode als waarnemend hoofd gewerkt. Na de komst van een nieuwe leidinggevende was ze weer in haar oude functie gestapt.

Lees meer
Blog afbeelding

De toenemende eisen aan managers

09-09-2014

De eisen aan managers zijn hoog. Hoe weet je nu waar je zelf en (met) je huidige managementteam staat en hoe kan je deze eisen polsen bij potentiële leidinggevenden? Uit recent onderzoek blijkt een aantal eigenschappen van groot belang ...

Lees meer
Blog afbeelding

De organische organisatie (2)

12-08-2014

De rol van de leider in de organische organisatie

De rol van de leider is om de waarden over te brengen op de mensen onder zijn hoede. Als mensen doordrongen zijn van een duidelijk doel en duidelijke waarden, dan zijn ze toegerust om met ongebruikelijke situaties om te gaan. Het geeft de organisatie zowel samenhang als diversiteit.

Lees meer
Blog afbeelding

De organische organisatie (1)

09-07-2014

Een organisatie heeft geen regels nodig, maar waarden. Als mensen doordrongen zijn van een duidelijk doel en duidelijke waarden, dan zijn ze toegerust om met ongebruikelijke situaties om te gaan.

Lees meer
Blog afbeelding

Het uitrollen van de kernwaarden in de organisatie (2)

10-06-2014

In het vorige artikel schreven we over het belang van waarden voor de business en dat je deze waarden niet ‘met één dag op de hei’ kan definiëren en uitrollen en dat de rol van de manager groot is.

Lees meer
Blog afbeelding

Het uitrollen van de kernwaarden in de organisatie (1)

09-06-2014

De laatste 10 jaren zien we dat de waarden van organisaties steeds meer de aandacht en de belangstelling van het management van organisaties hebben. De organisatiewaarden – het morele kompas – zoals deze ook vaak genoemd worden, staan voor:  idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd.

Lees meer