U bevindt zich hier: /blog/details/blogId/28

Talent, competenties en waarden

Datum bericht: 11-03-2016
 

Talent is hot. Er wordt veel over geschreven. Talent management, strategisch talent beleid en vaak ook in relatie met competenties.

 

Wat is talent

Talent is meer aanleg hebben dan anderen voor iets, waardoor iemand op dat vlak sneller een hoger niveau kan bereiken. Ieder beschikt over bepaalde aangeboren talenten waarin hij/zij uitblinkt. De kunst is om deze talenten op te sporen, aan te spreken en te ontwikkelen. Als een talent in lijn is met iemand z’n persoonlijke kernwaarden kunnen we spreken van passie. Ook is het van belang dat dit talent van betrokkene is in te zetten in zijn functie of rol.

 

Naast geluk, spelen discipline en persoonlijke factoren ook een rol om talent tot grote bloei te brengen. Toptalent is doorgaans slechts 10% van de groep die op een speciaal gebied talent heeft.

 

Daarnaast is het interessant om te onderzoeken op welke werkplekken talent vereist is om grote impact voor de organisatie te realiseren. Dit staat dus los van de hierarchie. Welke processen zijn hiervoor nodig of zijn van belang?

 

Zoals we in onze blog - Open het talent, creativiteit en energie van uw organisatie - schreven, speelt de structuur van de organisatie ook een rol hoe iemand z’n talent kan en mag inzetten. We zien dat ontwikkelen van talent ook deze elementen benoemd. Erkenning van de sterke punten van de medewerker heeft een versterkend en motiverend effect.

 

Competenties

Uiteraard komen competenties snel ter sprake als we het over talent hebben. Ze liggen in elkaars verlengde. Competenties zijn leerbaar, maar de vraag is of deze duurzaam zijn, wat bij talent veelal wel het geval is.

 

Organisaties willen, door de druk op veranderingen, de kerncompetenties van hun medewerkers in kaart brengen. En vervolgens deze competenties in lijn te brengen met de bedrijfsstrategie. Het gevaar is dat competenties te algemeen beschreven worden en hierdoor niet goed inzetbaar zijn. Een oplossing is in samenwerking met de medewerker de omschrijving te formuleren.

Competentiemanagement lijkt nog moeizaam te gaan, omdat het te bureaucratisch wordt ervaren. Medewerkers ervaren te weinig voordeel voor hunzelf. Kleine organisaties voeren het niet in en grote organisaties gaan er nog mee door.

 

Waarden

Zowel bij getalenteerde, als medewerkers met goede competenties is het altijd de vraag of ze passen in het team en aansluiten bij de cultuur van de organisatie.

ValID®, ons waardesysteem, brengt dit in beeld en biedt kennis hoe iemand zich kan ontwikkelen. Waarden sturen je elke seconde van de dag aan en bepalen hoe we de dingen in de wereld zetten. En hebben invloed op de sfeer, ontwikkeling en resultaten van medewerkers en organisatie.

 
<-- Terug