U bevindt zich hier: /blog/details/blogId/29

Rendement of geluk

Datum bericht: 12-04-2016
 

Maatschappelijke waarde wordt in de komende jaren een heel belangrijke pilaar voor het creëren van de zakelijke waarde van bedrijven. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn daarvan slechts de eerste aanzet. We hebben het hier over werkelijke waarde, voor het leven van medewerkers, klanten en andere stakeholders; voor de maatschappij in brede zin.

 

Nieuwe mechanismen

Veel ondernemers en leiders voelen intuïtief aan dat er in de huidige tijd nieuwe mechanismen nodig zijn om organisaties een stap verder te brengen. Uit divers onderzoek komt naar voren dat slechts 13-32% van de medewerkers betrokken aan het werk is (Duitsland 16%); een verontrustend laag aantal. Gelukkige medewerkers, hoge medewerkerbetrokkenheid, presteren beter en vormen de basis voor een gezonde organisatie. In gelukkige organisaties is minder ziekteverzuim, minder personeelsverloop, minder ongelukken en een hogere productiviteit. Deze organisaties leiden tot gelukkiger klanten. (Samen) werken aan een betekenisvolle organisatie met betrokken vitale medewerkers aan een betere en duurzame maatschappij.

 

De mens centraal

De vraag is echter: hoe zorg je dat organisaties gelukkige organisaties worden, en wat kenmerkt een gelukkige organisatie eigenlijk? Dit wordt niet alleen vanuit het perspectief van de medewerker gezien, maar ook vanuit het perspectief van alle belanghebbenden bij een organisatie. En binnen deze benadering wordt steeds de mens centraal gesteld, als ook het maatschappelijk belang. Deze ontwikkeling zien we nu steeds meer vorm krijgen. Deze ging rond 1998 ook in Nederland van start met het Servant Leader Congres en is door Jurriaan Kamp beschreven in zijn boekje ‘Omdat mensen er toe doen’. Ook recent in het programma Tegenlicht van de VPRO (3 april 2016, rendement van geluk) werd hier aandacht aan gegeven. Inspiratie om ons waardesysteem verder te ontwikkelen.

 

Geluk

Geluk is voor iedereen van belang. Sommigen vinden een carrière belangrijk, anderen willen succesvol zijn als ondernemer. Velen willen een goede relatie met hun partner, vrienden en met andere dierbaren, de meesten vinden hun gezondheid belangrijk.

De overeenkomst is geluk, levensgeluk. Maar het woord geluk is voor velen ontastbaar en zelfs een zweverig begrip. Zeker binnen de economische context van organisaties.

 

Tastbaar maken

Je wilt je er professioneel mee bezig houden. Bijvoorbeeld omdat je leiding wilt geven aan en succes wil boeken met je organisatie of afdeling in een snel veranderende wereld, waarin nieuwe ordes en structuren ontstaan. Je begrijpt dat betrokken medewerkers betere prestaties leveren.

Prestaties die van cruciaal belang zijn voor het succes en de vitaliteit van de organisatie. Je kan niet ontwikkelen en innoveren zonder betrokken medewerkers.


Waarden weten
Medewerkers hebben vaak te weinig inzicht in de waarden van de onderneming of afdeling waar ze werken. En waar hun organisatie naar toe wil. Vaak zijn hun waarden ook wezenlijk anders dan die van de organisatie. En dat juist terwijl waarden zo bepalend zijn voor hoe mensen de dingen zien. Hoe ze de dingen doen. Het bepaalt de cultuur van de organisatie.

Organisaties waar mensen zich bewust zijn van hun waarden en die van hun collega's presteren aanzienlijk beter. Medewerkers komen in hun kracht.

 

Wat is nog meer nodig
Werknemers moeten niet alleen het doel van de organisatie begrijpen. Maar ook hoe zij zelf kunnen bijdragen tot dat doel. Een manager die hier op stuurt is essentieel. Want 80% van de betrokkenheid van de medewerkers is te herleiden naar de manager. Regelmatig overleg, creëren van ruimte voor persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijke voorwaarden voor een goede betrokkenheidscore.

 

Aanpak
Onze aanpak met ons waardesysteem ValID® geeft kennis over de huidige cultuur van je organisatie of afdeling. We gebruiken deze uitkomsten als een startpunt voor het proces waarin medewerkers meer kennis krijgen over hun eigen en elkaars waarden en de impact hiervan. We zorgen ervoor dat helder wordt wat medewerkers en de organisatie belangrijk vinden. Dit is het begin van waardebewust werken. Vandaaruit kun je medewerker betrokkenheid stimuleren en ontwikkelen.

Het is mogelijk aan het begin van dit proces een nulmeting doen en later nogmaals om het resultaat te meten.
 

 
<-- Terug