U bevindt zich hier: /blog/details/blogId/19

Bedrijfscultuur

Datum bericht: 06-07-2015
 

Bedrijfscultuur is de gemeenschappelijke verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door de medewerkers van de organisatie; de ‘sociale lijm’ die de leden aan elkaar en aan de organisatie bindt.

 

De bedrijfscultuur kan zich uiten in allerlei vormen. Deze uitingen variëren van uiterlijkheden tot diepgevoelde waarden. Organisatiecultuur ontstaat doordat mensen binnen een organisatie optreden als cultuurdrager. Sommigen hebben door hun positie, kennis of uitstraling een dusdanige invloed op anderen dat zij "de toon zetten".

 

In oudere organisaties kunnen alle oorspronkelijke cultuurdragers intussen zijn verdwenen terwijl de organisatiecultuur daarna niet noemenswaardig is gewijzigd. Een organisatiecultuur die eenmaal is gevestigd kan zo sterk zijn dat nieuwe medewerkers in de organisatie zich gedragingen, houding en normen snel eigen maken.

 

De bedrijfscultuur wordt dus niet bepaald door gedrag. Het gedrag is wel zichtbaar, maar is een gevolg van de waarden en overtuigingen die in de organisatie overheersen. Zij vormen de basis van de organisatie cultuur.

 

Dus sturen op gedrag zal geen duurzame verandering geven. Het wordt effectiever als je op een dieper niveau verandering weet te bewerkstelligen. Onderzoek de waarden van directie en sleutelpersonen. Waarden die werkelijk geleefd worden. Deze en de missie vormen het DNA van de organisatie, de weerspiegeling van haar bestaansrecht

 

Als deze waarden duidelijk nageleefd worden en de missie op alle niveaus helder gecommuniceerd wordt en ook voor de medewerkers geen loze woorden zijn, zal het hen werkelijk inspireren. Iedereen snapt wat de organisatie wil bereiken en wat je eigen rol hierin kan zijn.

 

Wetenschappelijke onderzoek toont aan dat succesvolle organisaties hier goed invulling aan geven ten opzichte van minder succesvolle organisaties.

 

De waarden bepalen hoe je de dingen in de wereld zet. Waarden raken alle betrokkenen in de organisatie en hebben daarmee invloed op alle processen.

 

Wij ondersteunen je met het bepalen van de kernwaarden die werkelijk belangrijk geacht worden en welke waarden hier ondersteunend aan zijn. Alsmede met de implementatie van deze waarden in je organisatie. Waarden raken vele facetten binnen en buiten de organisatie (zie overige blog artikelen).

 
<-- Terug