U bevindt zich hier: /blog/details/blogId/21

Professionele identiteit

Datum bericht: 15-09-2015
 

Verbeteren zonder druk, ons vorige blog, is geschreven naar aanleiding van een vraag van een manager, maar ook een professional, na zijn ValID terugrapportage.

Voor ieder van ons kan verbeteren, ontwikkelen belangrijk zijn, maar het is een vast onderdeel van de professional.

 

Wat is nu een professional? Daar is en wordt veel over geschreven. Een aantal karakteristieken zijn vakmanschap, autonomie, initiatiefrijk, creativiteit, eigenaarschap (van het vak), verantwoordelijk en besluitvaardig/beslissings bevoegd.

In deze en volgende blogs zullen we “de professionele identiteit” verder toelichten.

 

Keuzes

Met de doorlopende ontwikkeling, van de maatschappij, digitalisering, organisaties, het vak en onszelf, ligt het voor de hand dat er keuzes gemaakt moeten worden. Maar op basis van wat vinden die keuzes plaats? Waarschijnlijk veelal op basis van willekeur. Maar dat hoeft niet, die keuzes kunnen een ook een stevige basis krijgen. Je kan bewust werken aan je professionele identiteit.

 

Uitgangspunten persoonlijke identiteit

  1. Als veranderingen toenemen, vraagt het focus om in al die veranderingen jezelf niet kwijt te raken en te weten wat je basis is. Je eigen professionele identiteit is die basis en geeft je veerkracht om met veranderingen om te gaan.
  2. Als het aantal samenwerkingsrelaties toeneemt, wordt er vanuit steeds meer kanten aan je getrokken, moet je in steeds meer posities weten waar je voor staat. Een stevige identiteit zorgt dan voor herkenbaarheid: je handelen is eenduidiger en anderen zullen je als zodanig herkennen.
  3. Als leer- en ontwikkelingsprocessen in hoeveelheid toenemen, is het belangrijk ook af en toe op te ruimen. Ruimte maken, dus: weer even onderzoeken waar je staat en waarvoor je staat en heroriënteren op de ontwikkelingen en waarin je al dan niet een rol in wilt spelen. Deze keuzes maak je op basis van je professionele identiteit.
  4. Als veranderingen diepgaander en fundamenteler van aard zijn,volstaat het leren in de zin van toevoegen van nieuwe kennis en inzichten niet meer. Manieren van denken, perspectieven, zullen moeten worden herzien om een dergelijke verandering te laten slagen. Deze veranderingen hebben invloed op de rofessionele identiteit.

 

Startende professional

Je opleiding achter de rug, een eerste baan, alles nieuw en natuurlijk nog geen professional. Je gaat beginnen aan het ontwikkelen van een nieuw deel van je persoonlijkheid. Enige zekerheid heb je aan je taak, maar daar heb je nog geen routine in. Houvast komt uiteindelijk door ervaring, doordat je merkt wat werkt, wat je belangrijk vindt, wat je kunt en waar je je goed bij voelt. Het gaat om de verbinding en balans tussen jezelf, het vak en de organisatie waarin je werkt.

 

Het gesprek

Je kan een groep werknemers niet zomaar typeren als professionals. Daar is meer voor nodig. Het vraagt om een gesprek: hoe wil je in je werk staan. En wat verwacht je daarbij van de organisatie en je leidinggevende. In het gesprek zal je antwoord moeten kunnen geven op deze vragen:

  • Wat is mijn vak?
  • Waar ligt mijn commitment?
  • Waarvoor wil ik verantwoordelijkheid nemen?

 

Tot slot

Professional zijn is een keuze, een manier van in het werk staan of het behoren tot een beroepsgroep. Het zijn van professional is dan ook niet exclusief voorbehouden aan bepaalde beroepsgroepen.

Professionele identiteit is een onderdeel van ons en is – net als wijzelf – continue in ontwikkeling. Professionaliteit vraagt dus om onderhoud en aandacht.

Wij kunnen daar vanuit verschillende invalshoeken aan bijdragen.

 

Vrij naar: Je Binnenste Buiten, Over professionele identiteit in organisaties, Manon C.P. Ruijters en collega’s

          

 
<-- Terug