U bevindt zich hier: /blog/details/blogId/24

Zelfsturing binnen organisaties

Datum bericht: 10-11-2015
 

De wens

“Wij leggen de verantwoordelijkheid (het eigenaarschap) laag in de organisatie. Wij gaan uit van zelfsturing van onze medewerkers”.

 

Wat is zelfsturing

Zelfsturing speelt een belangrijke rol rondom bijvoorbeeld gezondheid, welzijn en samenwerken. Het draait om de vraag hoe mensen kunnen volharden in een doel of alternatieven kunnen afwegen om deze zelfsturing te realiseren. Het aantal keuzes waarvoor we gesteld worden blijft toenemen en zal het proces om bij je persoonlijke intentie en bedrijfsdoelen te kunnen blijven, lastiger worden.

Naarmate je beter weet waar je (voor) staat (en vanuit welke waarden), als organisatie, en als medewerker, is ook helder waaraan je wel of geen concessies wilt doen. Hierdoor kun je ook makkelijker richting bepalen.

 

De praktijk

Organisaties hebben in hun streven naar verbetering veelal ongemerkt steeds meer procedures, regels en afspraken in stelling gebracht.

De top van een organisatie denkt niet bewust in termen van het aan banden leggen en beperken van de medewerkers, maar toch worden met regelmaat zaken “verplicht” gesteld (“Hoe weten we anders zeker dat het gebeurt?”).

 

Noodzakelijk

Bovenstaande resulteert in een spagaat waar je moeilijk uitkomt als niet regelmatig aandacht wordt geschonken aan een aantal aspecten:

  • Veranderingen zijn steeds diepgaander van aard en grijpen dus in op hoe we in ons vak en in ons leven staan.
  • Door het toenemend aantal veranderingen neemt de kans op uitputting toe. Een thuisbasis, een stabiele plek helpt de veerkracht te vergroten. Deze rustplek kan ook in jezelf zitten.
  • Het aantal samenwerkingsrelaties neemt toe. Het is steeds belangrijker dat je jezelf helder weet te presenteren en dat jij en anderen weten waar je voor staat.
  • Vooral de professional kan steeds minder terugvallen op een beroepsgroep, steeds vaker moet hij zich individueel verantwoorden.

Het gesprek hierover is de verantwoordelijkheid van zowel de organisatie als de professional of medewerker.

 

Wat vind je belangrijk, als persoon, team en organisatie. Met ValID kunnen wij op verschillende niveaus hier inzicht in geven.

 

 

 

 
<-- Terug