U bevindt zich hier: /blog/details/blogId/23

Hoe herken je de professional

Datum bericht: 07-10-2015
 

Hoe herken je de professional in jouw organisatie

 

In oktober hebben we iets verteld over de professionele identiteit. Nu is een professional worden één ding, maar een professional blijven is een ander verhaal. Als je het hebt over professional zijn of een professionele identiteit, dan heb je het zeker over continue ontwikkeling.

 

Inzichten

Belangrijke inzichten die richting en kracht aan deze ontwikkeling geven, zijn de volgende kenmerken:

  • sterke gedrevenheid en passie, het maximale uit jezelf willen halen
  • wens om waarde toe te voegen
  • grote behoefte jezelf en de wereld te ontwikkelen.

 

Dit zijn eigenschappen waarin je een professional het makkelijkst herkent. Er is een duidelijke verbinding tussen persoonlijke en de professionele identiteit: wat iemand kenmerkt en herkenbaar maakt in zijn werk, speelt ook in zijn persoonlijk leven een rol en andersom. Het gaat om de verbinding en balans tussen jezelf, het vak en de organisatie waarin je werkt”.

 

Ontwikkelen

Stevigheid komt uiteindelijk door ervaring, doordat je merkt wat werkt, wat je belangrijk vindt, wat je kunt en waar je je goed bij voelt. In je persoonlijk leven (1), je professionele leven (2) en binnen de organisatie (3).

Dit betekent dat je ontwikkeling ook over deze drie verschillende velden gaat. Wat doe jij en wat doet een organisatie daaraan?

 

Jijzelf

Je staat als professional zelf aan het roer van je ontwikkeling. Twee belangrijke elementen, die zowel je professionele als je persoonlijk leven betreffen:

  • Kennis

Inhoudelijke vakkennis en kennis in een bredere context. Je professie is in ontwikkeling en vraagt om onderhoud, voeding en bijstelling.

Zelfkennis, wie ben je en hoe ontwikkel je je? Ook reflecteren en een grote mate van nieuwsgierigheid zijn hieraan gekoppeld. “The love of learning”.

  • Betrokkenheid

Betrokkenheid en identiteit worden sterk verwant geacht. No involvement, no commitment (Covey). Betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie wordt voor een belangrijk deel toegeschreven aan identificatie met de doelen van de organisatie. Maar het gaat ook om de bereidheid iets van jezelf te geven, iets toe te voegen.

 

De organisatie

Als organisatie heb je verantwoordelijkheid voor het aanbieden van mogelijkheden om te werken aan de ontwikkeling en ondersteuning van je professionals. Ook zal men bij veranderingen zich bewust een aantal vragen moeten stellen. Kijken wij nog op dezelfde wijze naar het werk, en is het van invloed op de doelstellingen, betrokkenheid en waarden van de organisatie?

 

Professionals beschikken over ondernemingszin, een eigen visie, een duidelijke professionele norm en herkenbare expertise. Hoe synchroniseer en voed je deze elementen vanuit je organisatie? Doe je dit en hoe frequent?

 

 

Vrij naar: Je Binnenste Buiten, Over professionele identiteit in organisaties, Manon C.P. Ruijters en collega’s

 

 
<-- Terug