U bevindt zich hier: /blog/details/blogId/45

Burn-out en coaching

Datum bericht: 19-10-2017
 

Zes leidinggevenden recent in een coachingstraject, waarvan 5 in de gevarenzone. Dat betekent een onbalans, mogelijk stress. Of er in deze organisaties een toename is van stress of burn-out is bij ons niet bekend. Wel wordt eerder coaching geadviseerd, een positieve ontwikkeling na de zware crisis jaren.

 

Landelijk is er sprake van een toename van het aantal mensen met een burn-out.

Steeds vaker melden mensen zich met overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts. Ook de gemiddelde verzuimduur van burn-out stijgt ten opzichte van vorig jaar. Een zorgwekkende trend.

De vele taken, het tekort aan personeel, het continue inwerken van tijdelijke collega's, een onveilige sfeer zijn belangrijke oorzaken voor stress.

 

 

Onze praktijk met ValID®

Deze zes leidinggevenden laten bij de output van ValID® een onevenwichtig patroon zien. Dat betekent een onbalans, mogelijk stress. Bij de inzet van ValID® kan je iemand in balans zien, maar ook de onbalans. Met vragen komen wij erachter of dat klopt en of het herkend en ervaren wordt. Tot op heden is het altijd bevestigd, de mate waarin deze spanning wordt beleefd, kan verschillen. In alle gevallen lag de oorzaak in de vele taken, het tekort aan personeel, het niet kunnen inzetten van je talent, te groot verantwoordelijkheidsgevoel en diverse organisatie veranderingen zoals het invoeren van LEAN en samenvoeging van teams.

 

Twee leidinggevenden hebben we zowel individueel als samen gecoacht. Dat heeft geresulteerd in een aantal afspraken die ze met elkaar hebben gemaakt. Het betrof afspraken over hun rol ten opzichte van elkaar en naar de medewerkers. Op een week ziekteverzuim na van een van de leidinggevenden, even afstand en bijkomen, is de sfeer tussen hen en op de afdeling sterk verbeterd.

 

Twee andere leidinggevenden zijn naar aanleiding van de uitkomst gaan praten met hun manager. De situatie is bekend, ook bij het management. Er waren wel toezeggingen gedaan om de belasting te verminderen, maar werden al geruime tijd (jaren!) vooruit geschoven. Dat is ook ervaren als gebrek aan erkenning. Dit heeft veel invloed op de betrokkenheid van deze medewerkers bij hun organisatie, zeker richting management. Uitval van deze leidinggevenden zou de huidige situatie sterk onder druk zetten. Er zijn geen vervangers.

 

Tot slot een manager die nu met zijn managementteam aan tafel gaat zitten om de werkbelasting van hem te bespreken. Hij is bekend met burn-out en ervaart de urgentie na ons gesprek. Wij gebruiken ValID® hierbij om te kijken wat ieders kracht is en dat mee te nemen bij de wensen en keuzes die gemaakt worden. De werkdruk ligt erg hoog en als dit team afspraken kan maken vanuit kracht en minder op basis van de oude cultuur kan er veel gewonnen worden.

 

Werkgevers leren niets

Werkgevers leren niets van de burn-outs bij hun personeel. De schuld wordt vaak bij de zieke gelegd, terwijl op de werkvloer alles bij hetzelfde blijft. Hun uitval wordt ten onrechte gezien als incident.

56 procent van de werknemers die na een burn-out terugkeerden op de werkvloer, gaf aan dat de leidinggevende geen zaken heeft aangepast om een terugval te voorkomen. Bijna een derde heeft er niet of nauwelijks met zijn baas over gesproken. Werkgevers en managers leggen veelal onterecht de oorzaak bij de thuissituatie.

Bespreken van de situatie (inzet, terugval, een andere functie) en een uitgebreid herstelplan blijken effectieve oplossingen.

 

Cijfers

Het verzuim in Nederland is in vergelijking met vorig jaar stabiel en bedraagt 3,5%.

Volgens de laatste meting uit 2016 valt ruim 40 procent van alle meldingen in de categorie psychische beroepsziekte en het aantal blijft toenemen.

In 2016 zijn 6.270 meldingen van beroepsziekten geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. De meeste beroepsziekten komen voor bij mannen en bij werknemers boven de 45. Beroepsziekten leiden in 70 procent van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

 

Verzuim door stress neemt toe

Hard werken is niet de oorzaak van een burn-out. Een gebrek aan bevlogenheid zou een belangrijke boosdoener zijn. Een beetje stress is ook wel lekker. Stress is niet per se verkeerd, om scherp te zijn hebben we namelijk stresshormonen nodig. Het biedt uitdaging, geeft energie en we presteren er beter door. Hard werken geeft voldoening, maar nemen we te weinig gas terug dan helpen we ons stresssysteem om zeep. Het is essentieel om hersteltijd te nemen.

 

Het aantal werknemers dat uitvalt door stress daalt ten opzichte van vorig jaar.
Echter, áls men uitvalt, dan valt men langer uit. Een werkgever is nu gemiddeld 242 dagen een werknemer met burn-out kwijt. Een verzuimdag kost 250 euro, het prijskaartje dat aan een burn-out hangt: 60.000 euro. Met andere woorden het is ontzettend belangrijk om stress en psychische klachten vroegtijdig te herkennen en aan te pakken.

 

Burn-out of overspannen

Een burn-out krijg je door een lange periode (fors) in je reserves te tasten waarbij je niet let op het herstel. Het ontstaat door een langdurig verstoorde relatie tussen de belasting en belastbaarheid. Je overbelast je lichaam dus te lang en te hard.

Burn-out betekent dat je fysiek, mentaal en emotioneel volledig aan de grond zit.

 

Ben je overspannen, dan voel je je moe. Misschien zelfs wel intens moe. Overspannenheid ontstaat door een periode van overbelasting. Bij overspannenheid moet je oppassen om niet door te gaan en alsnog in een burn-out terecht te komen.

 

 
<-- Terug