U bevindt zich hier: /blog/details/blogId/7

De organische organisatie (2)

Datum bericht: 12-08-2014
 

De rol van de leider in de organische organisatie

De rol van de leider is om de waarden over te brengen op de mensen onder zijn hoede. Als mensen doordrongen zijn van een duidelijk doel en duidelijke waarden, dan zijn ze toegerust om met ongebruikelijke situaties om te gaan. Het geeft de organisatie zowel samenhang als diversiteit. Lastige kost voor managers, die ervan overtuigd zijn, dat hun calculerende werknemers ogenblikkelijk de kantjes ervan af lopen als ze de kans krijgen. Wheatly wijst er echter op, dat de meeste mensen meer doen dan hun strikte functieomschrijving. Als mensen echt zo minimalistisch zouden zijn, zouden de meeste organisaties allang zijn vastgelopen. En als mensen er de kantjes aflopen, dan is dat ook nauwelijks verwonderlijk in een cultuur die in het gros van de gevallen is gebaseerd op destructieve motivatie: hebzucht, eigenbelang en competitie. Het staat haaks op de drie belangrijkste waarden voor mensen om hun werk te doen: leuke collega's, een bijdrage leveren en leren.

 

Luisteren en kansen

Het nieuwe adagium voor de leider is dat hij luistert, dat hij saamhorigheid bevordert, dat hij een omgeving schept waar ruimte is om te leren, dat hij iedereen verantwoordelijkheid geeft en er op aanspreekt, en bovenal moet een leider zelf in de praktijk brengen wat hij predikt. mensen moeten het vertrouwen hebben ongebaande paden te betreden en fouten te maken. Grijp dus alle kansen aan om te prikkelen ergens op een andere manier tegenaan te kijken. Breng buitenstaanders binnen. Luister naar andere stemmen: naar klanten, naar kinderen, immigranten, bejaarden, vrouwen, buurtbewoners. Die bereidheid om je patronen los te laten schept ruimte voor nieuwe mogelijkheden.

 

De zweep erover

Een van de reacties die opdoemt nu het economisch tij tegen zit, is terugvallen naar business as usual: de zweep erover en alle experimenten met lerende organisaties en netwerken terugdraaien. Onverstandig, zegt Wheatly, want grote organisaties hebben creatieve en betrokken werknemers harder nodig dan ooit. Bovendien veranderen mensen. Ze wachten niet tot de traditionele organisaties veranderen, maar creëren zelf nieuwe wegen. Buiten de klassieke structuren ontstaan vaak de mooiste dingen. Je ziet veel authentieke initiatieven ontstaan van heel bevlogen, betrokken werknemers.

 
<-- Terug