U bevindt zich hier: /blog/details/blogId/27

Leren uit de natuur

Datum bericht: 11-02-2016
 

Leren uit de natuur

 

Lessen

Omdat de natuur zeer effectieve strategieën kent in het omgaan met veranderingen, bevat ze waardevolle lessen op het gebied van leiderschap en innovatie.
De patronen en wetmatigheden in de natuur bieden een nieuw perspectief op het stellen van doelen, de wijze van communiceren en het organiseren van bedrijven. Dit stimuleert om circulair te denken en aandacht te geven aan relaties en verbindingen. Welke leiderschapslessen kunnen we leren uit de natuur?

 

De vrucht
Aan de vruchten herkent men de boom. Een boom gebruikt voedsel, water en kooldioxide en zet dit om in mooie vruchten en zuurstof. Bedrijven zijn bedoeld om iets te produceren wat klanten willen. Deze resultaten komen pas tot hun recht als iemand ervan geniet of erdoor versterkt wordt. Een klant koopt immers geen product of dienst, maar het effect ervan: de bevrediging van een bepaalde behoefte. Waar hebben uw klanten ten diepste behoefte aan? Hoe stelt u deze vrucht centraal?


Een cyclus
Elk seizoen in de natuur heeft specifieke kenmerken waardoor processen zoals groeien, bloeien en vrucht dragen in gang worden gezet. In plaats van u te laten leiden door de waan van de dag is het veel prettiger om een cyclus te bedenken voor uw bedrijfsactiviteiten. Door zaken op elkaar af te stemmen kan de kwaliteit van producten en diensten omhoog en kunnen de kosten omlaag. Wat keert elke maand of elk kwartaal terug? Wat kunt u vooruit plannen en op elkaar afstemmen?

Voorbeeld
Mieren zijn continu bezig met het delen van kennis om samen effectiever te zijn. Elke mier in de kolonie neemt afwisselend de rol van meester of gezel aan. Goede leiders laten zien waar het beter is, delen hun kennis en bieden anderen ruimte om op ontdekking uit te gaan. Wat zit er in voor de ander? Wie kunt u uitdagen om zijn grenzen te verleggen?

Aandacht
Een plant heeft gezonde voeding en water nodig om tot bloei te komen. Veel managers richten zich op zaken die niet goed gaan. Ze kijken vooral naar wat er niet deugt en proberen dit de repareren. Uitgangspunt is in veel gevallen de functieomschrijving of verbeterpunten en niet de medewerker zelf. Dit leidt tot een verzuurde sfeer, kost veel energie en werkt demotiverend. Het is beter om u te richten op zaken die wel goed gaan. Door die te versterken genereert u energie en stimuleert u medewerkers om gebruik te maken van hun sterke punten. Dat geeft uw medewerkers energie. Hoe kunt u dit verbinden met de doelstellingen van de organisatie?

Groei en tijd
Een boom groeit niet sneller als u aan z’n takken trekt. Hetzelfde geldt voor medewerkers. Zij ontwikkelen niet sneller als er voortdurend wordt gepusht. Zo kunt u als leider een context creëren waarin medewerkers tot bloei komen. Vermijd teveel ploegen (reorganiseren) of het toevoegen van kunstmest (zoals bonussen en stress) want dit beschadigt de bodem. Kies liever voor de tijd nemen om te leren van gemaakte fouten. Dat werkt minder snel maar geeft een blijvend resultaat. Wat kunt u als leidinggevende doen (of laten) om een context te creëren waar medewerkers op hun best presteren? Wat zeggen uw medewerkers als u dit aan hen vraagt?"

 

Vrij naar Ronald van der Molen, managersonline, 9 september 2015

 
<-- Terug