U bevindt zich hier: /blog/details/blogId/14

Open het talent, creativiteit en energie van uw organisatie (deel 2)

Datum bericht: 10-03-2015
 

De organisatie

Naast deze ontwikkeling aan de menselijke kant hebben we ook te maken met de organisatiestructuur. We belichten de belangrijkste vormen die in het bedrijfsleven en maatschappelijke leven een rol spelen. Iedere vorm bracht en brengt grote maatschappelijke veranderingen in onze wijze van handelen, communiceren en managen.  

 

Een zeer oude vorm is die van de ‘bureaucratie’. Formele hierarchische rollen binnen de pyramide structuur. Top-down opdracht/bevel en controle (‘wat en hoe’). Stabiliteit vooral door strenge processen. De toekomst is een herhaling van het verleden. Deze structuur treffen we aan in militaire-, overheidsinstellingen, scholen en kerkorganisaties .

Voordelen toen: Formele rollen in een piramide organisatie. Processen met lange termijn perspectief werden mogelijk.

 

De voorgaande vorm is geëvalueerd in de ‘machine’ piramide. Mensen en organisatie werden gezien als machines. Doel is de concurrentie te verslaan ten behoeve van de winst en groei. (Technische) innovatie was belangrijk om voor te blijven. Management middels doelstellingen. Opdracht en controle op ‘wat’, vrijheid op het ‘hoe’. Deze structuur zien we vooral in multinationals.

Voordelen toen: (technische) innovatie, verantwoordelijkheid en meer kijken naar iemands kwaliteiten dan afkomst.

 

De ‘machine’ piramide is geëvalueerd in de ‘familie organisatie’. We werken nog steeds binnen een piramide vorm, maar de focus ligt op cultuur en ‘empowerment’ om extra motivatie van de medewerker te krijgen. Dit zijn cultuur gedreven organisaties.

Voordelen: ‘empowerment’ en een waarden gedreven cultuur. Delen en samenwerken is hier een belangrijke drive. Stakeholders hebben invloed op de wijze van bedrijfsvoering.  

 

 

Eén van de recente organisatie vormen is de netwerk organisatie en heeft geen piramide structuur. Deze vorm werkt met zelfsturende teams, waar de macht gelijkwaardig verdeeld is. Organisatievorm als levend organisme en met een krachtig voornemen, een gezamenlijke intentie. Ruimte voor de mens met al zijn talent, creativiteit en energie. Verbinden is hier een belangrijke drive.

 

Waar zit je als organisatie en hoe kan je het talent, creativiteit en de energie van je medewerkers verder openen en/of mobiliseren?

 

ValID® is een nieuw systeem dat een integrale aanpak biedt om organisaties uit de verschillende lagen te migreren naar de wensen van nu, vermits directies en managers deze veranderingen onderschrijven en erin participeren.

 

ValID® stimuleert sociale (en andere vormen van) innovatie, laat de medewerkers vanuit hun waarden werken, waardoor hun passie en creativiteit tot ontwikkeling komt.

 

ValID® kijkt naar de gemeenschappelijkheid van medewerkers en ondersteunt een stap voor stap ontwikkeling naar een nieuwe cultuur die aansluit op de wensen van de organisatie, klanten, partners en toeleveranciers.

 

 

Vrij naar Frederic Laloux - Reinventing Organizations

 
<-- Terug